відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кімнатна температура

  • Щільність матеріалів, які знаходяться в отворі контейнеру, збільшується в середньому в ~1,4 рази. Зокрема зразки з мікропорошків КНБ, які щільно споряджені в центральній частині КВТ, під дією тиску 8 ГПа при кімнатній температурі ущільнюється приблизно в 1,3 рази [53, 54]. Тиск в комірці виміряли при кімнатній температурі фіксували по зміні електричного опору в реперних матеріалах: BiI-II (2,54 ГПа), PbSe (4,3 ГПа) і BiYI-YII (7,7 ГПа), які мають стрибкоподібні фазові перетворення.
  • Як відомо з технічних характеристик АВДТ-20, залежності тиску при кімнатній температурі від зусилля стискання апарату (F-p-криві) мають певну динаміку змін після кожного циклу термобаричного навантаження з нагріванням КВТ до високих температур (~ 2000 °С), що пов’язано зі зміною геометричного профілю силових твердосплавних елементів блоків матриць АВТ, внаслідок пластичного деформування. При осьовому стисканні в алмазних ковадлах (вісь текстури матеріалу паралельна осі навантаження) ПНБ на основі rBN стрибкоподібно трансформується в щільну фазу BN при кімнатній температурі і тиску 5,6 ГПа [85], який на порядок величини нижче тиску для перетворення в cBN при гідростатичному стисканні [86].
  • Так наприклад, при кімнатній температурі, згідно одержаних даних, пористість скомпактованих тиском 7,7 ГПа зразків з КМ 20/14 складає 20,8 %, з КМ 10/7 – 23,8 %, а з КМ 5/3 сягає 27,2 %.


Супермножина:


Споріднені вершини: