відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кількість фаз

  • Результати рентгенівського фазового аналізу вказують на те, що зразки, крім cBN, не містять сторонніх фаз, принаймні в кількості, яку можна визначити цим методом.


Супермножина:


Споріднені вершини: