відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кристалічність


Рентгенівські дифрактограми вихідних матеріалів ПНБ (1, 2) і КТНБ (3) в діапазонах кутів 2?: 23–29 ° (а) і 40–60 ° (б).
  • Особливості рентгенівських дифракційних спектрів вихідних зразків вказували на високий ступінь кристалічності структури КТНБ (Р3 = 0,98) і квазікристалічність нанодисперсного ПНБ (рис. 3.2).


Супермножина:


Споріднені вершини: