відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

контактуючі фази

  • Як випливає з отриманих даних, найважливішою особливістю мікроструктури композиту є наявність у ньому добре сформованих міжфазних границь сBN-?Si3N4. Відомо, що такі границі можуть бути сформовані в результаті хімічної взаємодії контактуючих фаз з утворенням нових сполук або ж шляхом утворення твердих розчинів


Супермножина:


Споріднені вершини: