відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кермети

  • Аналіз результатів вимірювань проводився на основі розробленої нової моделі індентування крихких гетеро фазних матеріалів у відділі конструкційної кераміки і керметів ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України.


Супермножина: