відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

капілярно-пориста структура


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів Ме, Si і флюїдів в капілярно-пористу структуру сBN
  • Основною рисою для всіх випадків одержання композитів cBN–Me, cBN-Si шляхом інфільтрації розплавів в капілярно-пористу структуру КНБ є відносно невеликі об’ємні долі інфільтрованих компонентів (2–16 об. %), при яких вони завжди формують єдиний фрактальний кластер взаємопов’язаних провідних (Ме), або напівпровідних (Si) елементів, що обумовлено перкаляційним характером їх утворення.
  • Відносно вихідних матеріалів BN при вивченні процесів інфільтрації в рамках даної НДР розглядали два суттєво різних підходи: 1) з використанням піролітичного матеріалу нітриду бору (ПНБ) у масивному стані в якості матриці для інфільтрації: 2) з використанням мікропорошків cBN, тобто готової фази, в якості матриці з капілярно-пористою структурою, що виникає в умовах високих тисків.
  • Практично відсутні роботи, які були спрямовані на одержання композитів типу сBN-метал та сBN-напівпровідник безпосередньо шляхом інфільтрації розплавів відповідних речовин в капілярно-пористу структуру сBN під дією високого тиску. Ряд закономірностей процесу формування капілярно-пористих структур на основі мікропорошків КНБ в суміші з порошком Al в умовах високого тиску встановлено в роботі [18].
  • Аналогічні схеми умов проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплавів Ме та флюїдів (на основі кальциту і пірофіліту) в капілярно-пористу структуру сВN показані на рис. 2.8 з конкретизацією робіт у нумерованій послідовності, яка відповідає напрямку взаємозв’язаних етапів досліджень, на окремому фрагменті (рис. 2.9). Нумерація етапів на рис. 2.9 відповідає наступним дослідженням: 1 – інфільтрація розплавів Ме і Si в капілярно-пористу структуру сBN; одержання композитів cBN-Ме, cBN-Si; дослідження фізико-механічних і фізичних властивостей одержаних композитів; 2 – вивчення особливостей інфільтрації флюїдів на основі CaCO3 і пірофіліту (Al2Si4O10(OH)2) до зразка через оточення з графіту та її вплив на формування властивостей спечених компактів КНБ (негативні наслідки інфільтрації з зовнішнього середовища); 3 – блокування процесу інфільтрації флюїдів з зовнішнього середовища в результаті дії домішок альфа-Si3N4 в шихті для спікання cBN (позитивні наслідки інфільтрації з внутрішніх джерел – заповнення порожнин зразка азотом з нітриду кремнію шляхом дифузії і ефузії); 4 – оптимізація умов одержання композиту сBN-Si3N4; дослідження його фізико-механічних властивостей, як матеріалу для різального інструменту, що працює в тяжких умовах металообробки. Процес інфільтрації в ПНБ і капілярно-пористу структуру КНБ проводили в нестаціонарному температурному режимі – швидкий (декілька секунд) розігрів зразка до температур 1800–2000 °С, що відповідають значному перегріву розплавів кремнію та металів (Al, Cu, Ag, Au, Ni).
  • 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ІНФІЛЬТРАЦІЇ РОЗПЛАВІВ В КАПІЛЯРНО-ПОРИСТУ СТРУКТУРУ КУБІЧНОГО НІТРИДУ БОРУ. Вивчення процесів формування капілярно-пористих структур на основі мікропорошків КНБ в умовах високого тиску дає шлях до осмислення і розуміння закономірностей інфільтрації розплавів і флюїдів, що виникають в КВТ на різних стадіях термобаричної дії.
  • Зумовлена цим можливість планування баротермічного експерименту важлива, зокрема, при дослідженні явищ інфільтрації розплавів в капілярно-пористі структури КНБ, що формуються під дією високих тисків.
  • Характерною особливістю капілярно-пористих структур, які формуються при стисканні високим тиском мікропорошків КНБ є значна відкрита пористість і відповідно проникність компакту для газів і рідин.
  • Інфільтрація розплавів Si та інактивних металів (Al, Cu, Ag, Au, Ni) в капілярно-пористу структуру на основі КМ 10/7. Як відзначалось у розд. 2, процес інфільтрації в капілярно-пористу структуру КНБ проводили в нестаціонарному температурному режимі – швидкий (декілька секунд) розігрів зразка до температур 1800–2000 °С, що відповідають значному перегріву розплавів кремнію та металів (Al, Cu, Ag, Au, Ni).


Супермножина:


Споріднені вершини: