відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зміна твердості


Залежності твердості високочистих полікристалів cBN від середнього розміру зерна в структурі в координатах Н ~ d–1/2: 1 – за Віккерсом; 2 – за Кнупом.
  • Для зразків трьох груп зі щільністю 3,477±0,014 г/см3, які відрізнялись розміром зерна (d): d = 0,1–0,4 мкм – КНБ(тз); d = 1–4 мкм – КНБ(дз); d ~ 20 мкм КНБ(гз), встановлено, що зміна твердості зі зменшенням розміру зерна відповідає залежності Холла-Петча: HV 0,49 = 43,13 + 11,55/d1/2 (індентор Віккерса) і HK 0,49 = 39,28 + 6,1/d1/2 (індентор Кнупа).
  • Встановлено, що зміна твердості зі зменшенням середнього розміру зерна відповідає залежності Холла-Петча: HV 0,5 = 43,13 + 11,55/d1/2 (індентор Віккерса) і HK 0,5 = 39,28 + 6,1/d1/2 (індентор Кнупа), де розмірності HV і HK в [ГПа], а d в [мкм] (рис. 3,18).


Супермножина:


Споріднені вершини: