відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

зерна фаз


Міжфазна границя в композиті (виділена стрілками)
  • За даними мікродифракційних досліджень у композиті cBN-Si3N4 містяться зерна двох фаз – сBN і ?Si3N4.
  • Зерна ?Si3N4 розташовані локалізовано в окремих районах міжзеренних границь сBN.
  • Між зернами цих фаз, а також зернами ?Si3N4 є добре сформовані границі, про що свідчить наявність на їх електронно-мікроскопічних зображеннях смужчастого контрасту (рис. 5.17–5.19).
  • У міжфазних границях сBN-?Si3N4 і в приграничних областях зерен обох фаз ніяких виділень нами не виявлено.


Супермножина:


Споріднені вершини: