відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

збільшення температури

  • При збільшенні температури відбувається активна інфільтрація карбонатних і алюмосилікатних розплавів та флюїдів зразок через елементи спорядження (оточення з графіту), що має негативні наслідки.
  • Надалі, у зв’язку з поступовим загальним розігрівом АВТ-30, відбувається відносно повільне збільшення температури в КВТ з часом.
  • Реакційне спікання прогресує зі збільшенням температури після того як вся капілярна пористість зразка заповнена розплавом і завершується утворенням керамічного матеріалу, в якому нітридні і боридні фази алюмінію виконують функцію зв’язуючого агенту. На практиці звичайно процес здійснюють в неізотермічному режимі, збільшуючи температуру вище 1415 °С, щоб забезпечити як високу рухливість розплаву, так і повноту його хімічної реакції з алмазом. Зі збільшенням температури р,Т-дії відкрита пористість шарів значно зменшується.


Супермножина:


Споріднені вершини: