відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

забруднення


Залежності твердості полікристалів cBN від температури їх одержання
  • Висновком з вищезгаданого є те, що домінуючими факторами в поведінці порошків, є рівень їх дисперсності та дефектності, наявність забруднень та адсорбованих поверхнею частинок газів (азот, кисень). Процеси деформації структури в області контактів поміж частинками в умовах стискаючої дії обумовлюють особливі реологічні властивості дисперсної системи, що впливають на стійкість структурного стану. По суті, вплив домішок і деформації зводиться до ефекту механохімічного активування процесів структурних і фазових перетворень, що суттєво відрізняє порошки їх від поведінки масивних, наприклад, високочистих піролітичних матеріалів нітриду бору.
  • Чистота, відсутність забруднень, в т.ч. активуючих домішок на міжзеренних границях сприяють їх рухливості і росту зерна


Супермножина: