відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

етап дослідження


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів Ме, Si і флюїдів в капілярно-пористу структуру сBN
  • На початковому етапі дослідження біоморфних композитів SiC-Si зусилля експериментаторів провідних лабораторій США, Іспанії, Німеччині, Росії і України були сконцентровані головним чином на одержанні та вивченні їх структурних і механічних властивостей, відомості про які були необхідні для практичних застосувань.
  • Конкретизація робіт у нумерованій послідовності, яка відповідає напрямку взаємозв’язаних етапів досліджень, показана на окремому фрагменті цієї схеми (рис. 2.7). Аналогічні схеми умов проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплавів Ме та флюїдів (на основі кальциту і пірофіліту) в капілярно-пористу структуру сВN показані на рис. 2.8 з конкретизацією робіт у нумерованій послідовності, яка відповідає напрямку взаємозв’язаних етапів досліджень, на окремому фрагменті (рис. 2.9).


Супермножина:


Споріднені вершини: