відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

еталон


Щільність (d) вимірювалась диференціальним методом гідростатичного зважування з використанням кварцового еталону з похибкою 0,01 % при масі зразка 10 г. При розрахунках пружних параметрів - модулів Юнга (E), зсуву (G), всебічного стискання (B) і коефіцієнту Пуассона (?) ПКНБ при Т = 20±2 оС, використовували відомі формули [63].


Супермножина: