відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

елемент структури


Типова область з гетеро-генною мікроструктурою і МЭГ
  • Є області з вмістом ділянок на основі округлих елементів структури до 20 об. % (рис. 5.10 і 5.11), а також області, де їх зміст не перевищує 5 об. %. З аналізу темнопольних зображень (типове зображення наведено на рис. 5.8, в) у рефлексі мікроелектронограми від окремої області (рефлекс виділено стрілкою 1 на рис.5.10, б) можна зробити висновок, що зазначені області відрізняються нанодисперсною будовою (діапазон розмірів елементів структури становить 5–25 нм)


Супермножина:


Споріднені вершини: