відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

електрофізична властивість

  • Завдання роботи включали: 1) з використанням АВТ-30 відпрацювання методики проведення експериментів з інфільтрації розплавів міді та кремнію в матричну структуру ПНБ та капілярно-пористу структуру КНБ в умовах високих тисків і температур; 2) аналіз фізичної і фізико-хімічної природи процесів інфільтрації, виходячи з одержаних експериментальних результатів, з метою використання більш широкого класу металів та напівпровідників в якості інфільтруючих речовин; 3) визначення шляхів одержання нових, в т.ч. нанокомпозиційних, матеріалів типу BN-Me (діелектрик-провідник) та BN-напівпровідник (діелектрик-напівпровідник) з вивченням можливих перколяційних ефектів; 4) з'ясовування можливих ефектів каталітичної дії інфільтрованої речовини на фазове перетворення ПНБ в КНБ в умовах високих тисків і температур, легування структури діелектричного КНБ, та утворення твердих розчинів в процесі інфільтрації; 5) дослідження реальної структури та фазового складу одержаних композитів рентгенівськими методами та найсучаснішими методами мікрорентгеноспектрального аналізу і електронної мікроскопії; 6) вивчення механічних, електрофізичних та інших властивостей композитів BN-Me та BN-напівпровідник (взаємозв’язок структура-властивість) з метою прогнозних оцінок можливих практичних застосувань.


Супермножина:


Споріднені вершини: