відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

експериментальні дослідження

  • Експериментальні дослідження при високих тисках і температурах виконані у відділі № 1 технології синтезу та спікання надтвердих матеріалів (лаб. 1/2 фізико-технологічних основ синтезу алмазоподібних матеріалів); більшість структурних досліджень методами електронної мікроскопії – в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України д.ф.-м.н.Г.С.Олєйник та к.ф.-м.н.В.Ф. Бритуном.
  • Зміст етапів НДР складався з наступного. 1. Розробка методики експериментального дослідження інфільтрації розплавів металів (Ме), включаючи напівпровідниковий кремній, в матричні і капілярно-пористі структури BN під дією високого тиску з використанням АВТ-30 і АВТ-20. Кристалохімічний аналіз Ме, пошук і аналіз їх фазових діаграм рівноваги з літературних даних; аналіз діаграм стану систем Ме-BN в нормальних умовах за літературними даними; дослідження змочування поверхні ПНБ в вакуумі розплавами Ме, або аналіз відомих літературних даних. Строк виконання: I-IV кв. 2008 р.
  • Розрахунки та експериментальні дослідження.


Супермножина:


Споріднені вершини: