відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

діапазон температур


Залежності твердості полікристалів cBN від навантаження на індентор
  • В процесі фазового перетворення в кубічний BN квазікристалічної наноструктури піролітичного нітриду бору (ПНБ) густиною d ? 2 г/см3 при тиску 7,7 ГПа в діапазоні температур 1600–1900 °С відбувається упорядкування структури ПНБ, яке має гетерогенний характер. (1)
  • Нижче 1600 °С ПНБ стійкий у структурному відношенні і практично не змінює густини при термобаричній дії, що дає можливість використовувати його як матричний матеріал для вивчення процесів інфільтрації інактивних розплавів під дією високого тиску в діапазоні температур 300–1600 °С.
  • Відносно високий рівень проникності зразків залишається в досить широкому діапазоні температур, не дивлячись на процеси спікання і ущільнення структури компактів.
  • Твердість зразків з залежностей 1, 2, 3 (рис. 5.1) вимірювалась при навантаженні на індентор 39 Н (максимальна твердість спостерігається для діапазону температур спікання мікропорошків 2000–2400 °С). Залежність 4 одержана Т. Танігучі на зразках з високо орієнтованою структурою, що одержані в спільній роботі [6] при навантаженні 49 Н. Мимохідь відзначимо, що у випадках 1–4 було одержано прозорі полікристали КНБ. Залежність 6 відповідає високочистим полікристалам (підрозд. 3.5) і навантаженню на індентор 4,9 Н. Ці дані необхідно дещо скорегувати (зменшити ? на 10%, крива 5), враховуючі залежність твердості від навантаження (рис. 5.2), що встановлена Т. Танігучі в [114, 115].
  • В [114] Т. Танигучі прийшов до висновку, що тріщиностійкості щільно спечених матеріалів в діапазоні температур 2200–2350 °С майже однакові, не дивлячись на різницю в розмірах частинок вихідного порошку (в діапазоні 0,5–12 мкм).


Супермножина:


Споріднені вершини: