відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

друга фаза


Формула 5.4
  • При зменшенні зовнішнього навантаження на зразок після його охолодження неузгодженість об’ємної стисливості матриці cBN і включень другої фази Si3N4 (?? = ?1 – ?2) призводить до остаточних баропружних напружень.
  • Розраховані модулі об’ємного стискання, виходячи з (5.3) складають ~420 і ~220 ГПа відповідно для cBN і Si3N4. Величина остаточних напружень в матриці залежить також від радіусу r включення другої фази та відстані х від неї
  • Критичний розмір частинок другої фази, при якому починається мікророзтріскування, залежить від поверхневої енергії матриці, модулів та діючого тиску. При розмірах менше критичних друга фаза може поглинати зовнішню енергію і збільшувати міцність композиту.


Супермножина:


Споріднені вершини: