відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дослідження інфільтрації

  • Зміст етапів НДР складався з наступного. Розробка методики експериментального дослідження інфільтрації розплавів металів (Ме), включаючи напівпровідниковий кремній, в матричні і капілярно-пористі структури BN під дією високого тиску з використанням АВТ-30 і АВТ-20.
  • Кристалохімічний аналіз Ме, пошук і аналіз їх фазових діаграм рівноваги з літературних даних; аналіз діаграм стану систем Ме-BN в нормальних умовах за літературними даними; дослідження змочування поверхні ПНБ в вакуумі розплавами Ме, або аналіз відомих літературних даних. Строк виконання: I-IV кв. 2008 р.
  • Дослідження інфільтрації розплавів Ме в матричну структуру ПНБ і капілярно-пористу структуру КНБ при 8 ГПа; одержання композитів BN-Ме спіканням сумішей з фіксованими співвідношеннями компонентів. Дослідження структури ПНБ, композитів ПНБ-Ме і КНБ-Ме, визначення пружних модулів та твердості матеріалів. Вивчення електрофізичних властивостей і теплопровідності одержаних зразків. Строк виконання: I-IV кв. 2009 р
  • Перші результати в цьому плані були одержані при дослідженні інфільтрації кремнію через двошарову структуру, що складалась з алмазного шару АСМ 28/20 (1) і КНБ(Т)-20/14 (2) [10].


Супермножина:


Споріднені вершини: