відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

графіт

  • В той же час зростання температури процесу призводить до все більш активної інфільтрації флюїду карбонату кальцію до зразку через елементи спорядження (оточення з графіту), що має негативні наслідки.
  • Плавлення карбонатів в суміші з графітом при високому тиску веде до реалізації розчин-розплавного механізму росту кристалів алмазу. У зв’язку з цим слід зазначити роботу [80], в якій досліджувався кінетичний аспект процесів дифузії компонентів літографського каменю в графіт в умовах термобаричної дії. Температура плавлення діоксиду силіцію в нормальних умовах складає 1713–1728 °C. Евтектичне плавлення продуктів розпаду пірофіліту в контакті з графітом при більш низьких температурах цілком вірогідне. Дійсно, за результатами роботи [80] з вивчення дифузії компонентів літографського каменю в графіт в умовах термобаричної дії, утворення рідкої фази в КВТ відбувається при температурах в середньому на 200–250 °С нижче температури конгруентного плавлення CaCO3.


Супермножина: