відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

градієнт тиску

  • Відзначимо, що характер руху розплаву крізь тонкопористу структуру в умовах в’язкої течії при значних градієнтах тиску досить складний. Швидкість потоку залежить від проникності Кп зразка і в’язкості (?) розплаву (закон Дарсі у випадку ламінарної фільтрації з невеликою швидкістю просочення та невеликим градієнтом тиску [103, 104]). Якщо перегрів розплаву Si в зовнішньому джерелі невеликий, в голові потоку він може опинитися в стані переохолодження через значний градієнт тиску, що може призвести не тільки к збільшенню його в’язкості, але й до можливості кристалізації в каналах. По суті рух потоку контролюється кінетикою одночасних процесів: зміна градієнтів тиску, кристалізація розплаву (зародкотворення і ріст фази) в умовах переохолодження розплаву, зміна Кп середовища внаслідок спікання порошку, а в разі інфільтрації через алмаз, ще й хімічна взаємодія з утворенням SiС.


Супермножина:

Споріднені вершини: