відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

гравітація

  • Стійкість аморфної структури нітриду бору (аBN) вивчали в [67]. Вихідний порошок з розміром частинок 1–10 мкм обробляли в умовах квазігідростатичного стискання при 7–10 ГПа при різних температурах (тривалість дії складала 10 хв.). Початок перетворення аBN?cBN зафіксовано при температурі 800 °С. Фазовий перехід відбувався на фоні «гравітації» вихідної структури, тобто утворення упорядкованої гексагональної графітоподібної структури (hBN) в матриці аBN. Утворення сBN в ПНБ супроводжується «гравітацією» розупорядкованої структури, про що свідчить поява на дифрактограмах зразка гострого піку, що відповідає нормальній межшаровій відстані hBN (d002 = 0,333 нм). Кількісний аналіз фазового складу зразка після дії температури 1750 °С відповідає 18 об. % вмісту cBN. При цьому графітоподібна фаза, що не перетворилася, враховуючи при розрахунках інтегральну інтенсивність ліній, наполовину складається з упорядкованого hBN і невпорядкованої компоненти з більшою міжшаровою відстанню, яка дорівнює 0,341 нм. Про аналогічну поведінку tBN (подрібнений піролітичний продукт) повідомлялося і в роботах [68, 69]. Зі зростанням величини тиску початкові температури «гравітації» і утворення сBN зменшуються. За даними [70], при 11 ГПа початок перетворення tBN?сBN спостерігався при рекордно низькій температурі 400 °С.


Супермножина: