відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

гетерофазні матеріали

  • Аналіз результатів вимірювань проводився на основі розробленої моделі індентування крихких гетерофазних матеріалів у відділі конструкційної кераміки і керметів ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України [112, 113].


Супермножина:


Споріднені вершини: