відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

гетеромодульність композиту


Формула 5.2
  • В термобаричному експерименті необхідно також враховувати гетеромодульність композиту. При зменшенні зовнішнього навантаження на зразок після його охолодження неузгодженість об’ємної стисливості матриці cBN і включень другої фази Si3N4 (?? = ?1 – ?2) призводить до остаточних баропружних напружень. В виразі для величини остаточних напруг (5.1) в чисельнику замість ??? Т необхідно записати добуток ???р, де ?р діапазон зміни тиску. Як відомо, ізотермічна об’ємна стисливість визначається як (5.2) Ґрунтуючись на цих співвідношеннях і відомих даних з фізичних властивостей компонентів композиту (табл. 5.2), можна очікувати, що остаточні напруження в структурі будуть визначатися головним чином баро-, а не термопружністю.


Супермножина:


Споріднені вершини: