відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

гексаніт

  • Практично водночас вивчали можливості одержання композицій Si3N4 з алмазоподібними фазами BN [41–44], наприклад, на основі гексаніту, в якому близько половини об’єму замінено матеріалом на основі Si3N4. Мікротвердість матеріалу за Віккерсом відносно невелика: HV = 30 ГПа при навантаженні на індентор Р = 5,0 Н, тріщиностійкість KIC ~ 7,8–10,9 MПa?м1/2. Вважається, що на відміну від hBN/Si3N4 одержаний надтвердий композит можна використовувати, як різальний при безперервному і переривчастому режимах точіння в металообробці.


Супермножина: