відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відображення

  • Контроль за електрофізичними параметри процесу здійснювали за допомогою спеціально розробленого електронного пристрою GS-1, адаптованим до ПК, що за спеціальною програмою дозволяв проводити збір, обробку, відображення і зберігання інформації, протоколювання і архівацію даних експериментів.


Супермножина: