відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

відносно низька температура


Залежності температури плавлення Ме і Si від тиску [34] і лініі рівноваги cBN?hBN [35] та алмаз?графіт.
  • Особливо доцільним є використання металів підгрупи міді, зважаючи на їх відносно низькі температури плавлення, навіть при високих тисках (рис. 1.2).


Супермножина:


Споріднені вершини: