відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

властивість зразку


Перелік композицій cBN-Me і cBN-Si, що одержані в роботі (див. рис. 4.12), і деякі їх характеристики
  • Властивості зразка як цілого визначаються властивостями ланки зерно–прошарок. В табл. 4.7 наведено перелік одержаних композицій, серед яких найбільш детально вивчались властивості зразків cBN-Cu і cBN-Si (45), як представників окремих груп матеріалів, тобто cBN-провідник і cBN-напівпровідник відповідно, причому з близькими концентраціями інфільтрованих компонентів.


Супермножина:


Споріднені вершини: