відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

властивості матеріалів


Швидкості розповсюдження акустичних коливань
  • Дослідження властивостей матеріалів з використанням методу ультразвукового неруйнівного контролю виконувались спільно з к.ф.-м.н.О.І.Запорожцем в Інституті металофізики ім.Г.В.Курдюмова НАН України
  • Основні акустичні та розраховані пружні властивості матеріалів наведено в табл.. 4.8. Для визначення твердості, тріщиностійкості, локальної міцності при розтягу і інших фізико-механічних характеристик одержаних матеріалів використовували методи індентування. Аналіз результатів вимірювань проводився на основі розробленої моделі індентування крихких гетерофазних матеріалів у відділі конструкційної кераміки і керметів ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України [112, 113]. Модель враховує утворення під індентором трьох різних напруженно-деформованих областей: 1) пружної області (об'ємна деформація = 0); 2) області дилатації та пороутворення, що утворюється радіальними тріщинами (об'ємна деформація > 0); 3) області фрагментованого матеріалу (ядро), який утворюється з матеріалу області дилатації при її руйнуванні напруженнями зсуву при стисканні (об'ємна деформація < 0).
  • Передбачається, що значна питома міжфазна поверхня є відповідальною за незвичні електрофізичні властивості матеріалу (стрибок електроопору)
  • Поведінка композиту cBN-Si (Si –об. %) також суттєво відрізняється від властивостей чистого полікристалічного матеріалу cBN.
  • Передбачається, що значна питома міжфазна поверхня є відповідальною за незвичні електрофізичні властивості матеріалу: загальний рівень питомого електроопору на рівні 1,7 Ом?см – в порівнянні з високочистим полікристалом cBN знижується на 13 порядків; при напрузі 0,0029 В спостерігається різкий (сторчовий) стрибок електроопору зразка від 1,75 Ом до 6665 Ом (~ в 130 разів) з наступною плавною релаксацією до вихідного рівню вже при 0,008 В.


Споріднені вершини: