відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вихідний матеріал


Рентгенівські дифрактограми вихідних матеріалів ПНБ (1, 2) і КТНБ (3) в діапазонах кутів 2?: 23–29 ° (а) і 40–60 ° (б).
  • Відносно вихідних матеріалів BN при вивченні процесів інфільтрації в рамках даної НДР розглядали два суттєво різних підходи: 1) з використанням піролітичного матеріалу нітриду бору (ПНБ) у масивному стані в якості матриці для інфільтрації: 2) з використанням мікропорошків cBN, тобто готової фази, в якості матриці з капілярно-пористою структурою, що виникає в умовах високих тисків. Але, як показали попередні експерименти, інфільтрація розплаву міді має місце під дією високого тиску, якщо використовувати вихідні матеріали ПНБ з неупорядкованою турбостратною структурою.
  • Характеристика вихідних матеріалів ПНБ і виконання експерименту. Одержаний методом хімічного газофазного осадження ПНБ має розвинуту структуру різних рівнів організації і зазвичай є композицію кристалічної та паракристалічних форм [28, 65]. Кристалічна компонента представлена модифікаціями hBN і rBN. Паракристалічна компонента включає пакети атомних сіток, укладених в послідовностях чергування базисних шарів ADAD, AAAA та з турбостратним укладанням.
  • При 8 ГПа в умовах квазігідростатичного стискання перетворення rBN?wBN в тому ж вихідному матеріалі ПНБ відбувається з великою швидкістю в інтервалі температур 200–400 °С і практично повністю завершується при 1000 °С за 60 с) [87].


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: