відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

високочистий полікристал


Мікроструктурні характеристики високочистих полікристалів cBN, одержаних методом прямого твердофазного перетворення з ПНБ.
  • Нумерація етапів на рис. 2.7 відповідає наступним дослідженням: 1>2 – початкова і завершальна стадія перетворення матричного ПНБ в полікристалічний cBN; 3 – вивчення можливості інфільтрації розплаву Cu в ПНБ до початку його перетворення в cBN; 4 – інфільтрація флюїду карбонату кальцію до зразку через елементи спорядження (оточення з графіту), хімічні реакції з BN (деструкція і руйнування полікристалів); 5, 6, 7 – одержання високочистих полікристалів cBN в умовах блокування інфільтрації CaCO3, рекристалізаційні процеси в структурі; дослідження механічних властивостей полікристалів в залежності від структурних факторів.
  • Фізичні властивості високочистих полікристалів з досконалими міжзеренними границями рекристалізаційного походження суттєво залежать від розміру зерен в структурі, щільності дислокацій, мікронапруг і мікроспотворень кристалічної решітки та багатьох інших факторів. Одержані дані з твердості та пружних модулів дають можливість розрахувати параметри пластичності високочистих полікристалів cBN в залежності від структурних факторів (розміру зерна) в рамках підходу [91, 92].


Супермножина:


Споріднені вершини: