відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

висококристалічні матеріали


Вольт-амперні характеристики і питомий електричний опір зразків чистого КНБ, одержаного при тисках 10–11 ГПа і температурі 2250 °С
  • Вольт-амперні характеристики зразків ПКНБ, що одержані спіканням порошку КНБ(С) та твердофазним перетворенням ПНБ демонструють типові залежності, які звичайно спостерігаються для полікристалічних матеріалів (рис. 4.22).


Супермножина:


Споріднені вершини: