відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

вивчення процесу


Області р,Т-параметрів проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів і флюїдів в матричній нітрид бору на фоні ліній рівноваг BN [64], вуглецю [36] і ліній плавлення Cu і кальциту [46].
  • Загальна схема проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплаву міді та флюїду кальциту в матричну структуру піролітичного BN пояснює вибір термобаричних умов, виходячи з відомих даних про положення ліній рівноваг між твердими фазами BN і вуглецю, а також кривих плавлення Cu і CaCO3 (рис. 2.6). Аналогічні схеми умов проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплавів Ме та флюїдів (на основі кальциту і пірофіліту) в капілярно-пористу структуру сВN показані на рис. 2.8 з конкретизацією робіт у нумерованій послідовності, яка відповідає напрямку взаємозв’язаних етапів досліджень, на окремому фрагменті (рис. 2.9).


Супермножина:


Споріднені вершини: