відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

взаємодія флюїдів зі зразком


Схема, яка пояснює виникнення зон інфільтрації флюїдів в компакті КНБ, що спікається
  • Як видно з геометрії зон інфільтрації, флюїд під дією високого тиску інфільтрується до зразка в локальних ділянках вздовж його кромки, де спряжені деталі 5 і 6 з графітовим трубчастим нагрівачем (рис. 5.4), тобто там, де практично неможливо досягти повної герметичності їх контактного з'єднання. Виникнення сферичних контурів фронту інфільтрації в компакті КНБ легко пояснюється локальним характером початкових стадій взаємодії флюїдів зі зразком (рис. 5.8).


Супермножина:


Споріднені вершини: