відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

блокування інфільтрації


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів Ме, Si і флюїдів в капілярно-пористу структуру сBN
  • Нумерація етапів на рис. 2.7 відповідає наступним дослідженням: 1>2 – початкова і завершальна стадія перетворення матричного ПНБ в полікристалічний cBN; 3 – вивчення можливості інфільтрації розплаву Cu в ПНБ до початку його перетворення в cBN; 4 – інфільтрація флюїду карбонату кальцію до зразку через елементи спорядження (оточення з графіту), хімічні реакції з BN (деструкція і руйнування полікристалів); 5, 6, 7 – одержання високочистих полікристалів cBN в умовах блокування інфільтрації CaCO3, рекристалізаційні процеси в структурі; дослідження механічних властивостей полікристалів в залежності від структурних факторів. Нумерація етапів на рис. 2.9 відповідає наступним дослідженням: 1 – інфільтрація розплавів Ме і Si в капілярно-пористу структуру сBN; одержання композитів cBN-Ме, cBN-Si; дослідження фізико-механічних і фізичних властивостей одержаних композитів; 2 – вивчення особливостей інфільтрації флюїдів на основі CaCO3 і пірофіліту (Al2Si4O10(OH)2) до зразка через оточення з графіту та її вплив на формування властивостей спечених компактів КНБ (негативні наслідки інфільтрації з зовнішнього середовища); 3 – блокування процесу інфільтрації флюїдів з зовнішнього середовища в результаті дії домішок альфа-Si3N4 в шихті для спікання cBN (позитивні наслідки інфільтрації з внутрішніх джерел – заповнення порожнин зразка азотом з нітриду кремнію шляхом дифузії і ефузії); 4 – оптимізація умов одержання композиту сBN-Si3N4; дослідження його фізико-механічних властивостей, як матеріалу для різального інструменту, що працює в тяжких умовах металообробки.
  • Дослідження можливості спікання мікропорошків КНБ в АВТ тороїдальних систем при підвищених температурах в діапазоні 2000–2600 °С при вихідному тиску в КВТ 7–9 ГПа потребує врахування і дослідження процесів інфільтрації карбонаткальцієвих та алюмосилікатних флюїдів в зону спікання, а також пошуку технологічно прийнятних варіантів запобігання, чи блокування інфільтрації, оскільки, як і в разі твердофазних перетворень ПНБ (розд. 3), її наслідки можуть бути край негативними.
  • Підвищення температури призводить до зростання тиску N2 в мікропорожнинах зразка, що, як передбачається, і єсть головним механізмом блокування інфільтрації флюїду в об’єм матеріалу (формування газового затвору).


Супермножина:


Споріднені вершини: