відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

апарат


Конструкції і матеріали деталей КВТ, що використовували в експериментах з інфільтрації в АВТ-20 і АВТ-30
  • Протягом останніх 50 років створено велику гаму різноманітних апаратів високого тиску (АВТ) як для фундаментальних наукових досліджень, так і прикладних технологічних застосувань, серед яких найбільш важливими є виробництво синтетичних алмазів, кубічного нітриду бору (КНБ, cBN) та надтвердих матеріалів на їх основі [48]. Апарат номінально експлуатується в технологічних умовах, що відповідають тиску 7–8 ГПа і температурі 1600–1900 °С в центральній частині КВТ. Розрахунки полів електропотенціалу, щільності джерел тепла й температури в елементах конструкцій при їх резистивному електронагріві за допомогою методів комп'ютерного моделювання, що базуються на чисельному розв’язанні зв'язаних задач електро- та теплопровідності, вказують на доцільність використання нерезистивних металічних струмовводів в КВТ з метою досягнення вказаних цілей [2, 58, 59]. Відзначимо, що металічні кільцеві струмовводи, які добре відомі як елемент конструкцій комірок для апаратів Холла, типу «белт», багатопуансонних апаратів системи МАХ 80 та ін., легко можуть бути адаптовані і для тороїдальніх АВТ. Відзначимо, що при дослідженні процесів інфільтрації з використанням АВТ-20 (об’єм зразка V ? 0,25 см3) використовували найпростіший тип складання коміри (рис. 2.4, а) із-зі малого загального об’єму апарату.


Супермножина: