відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

алмазоподібні матеріали

  • Експериментальні дослідження при високих тисках і температурах виконані у відділі № 1 технології синтезу та спікання надтвердих матеріалів (лаб. 1/2 фізико-технологічних основ синтезу алмазоподібних матеріалів); більшість структурних досліджень методами електронної мікроскопії – в Інституті проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України д.ф.-м.н.Г.С.Олєйник та к.ф.-м.н.В.Ф. Бритуном.


Супермножина:


Споріднені вершини: