відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

алмазоподібна


Залежності щільності одержаних зразків від температури термобаричної дії при 7,7 ГПа для КТНБ (1) і мезографітного ПНБ (2).
  • Щільність зразків ПНБ після термобаричної дії залишається практично незмінною, залишаючись на рівні ~ 2 г/см3, аж до температури 1600 °оС, при якій фіксується поява сBN (рис. 3.4). Щільність зразків з КТНБ монотонно зростає і досягає після обробки при 1000 °С значення 1,97±0,03 г/см3, яке характерне для вихідного ПНБ. Подальше більш різке зростання щільності зразків обумовлене, перш за все, утворенням більш щільних, ніж hBN, алмазоподібних фаз BN.


Супермножина:


Споріднені вершини: