відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

агрегат

  • За даними гранулометричного аналізу вихідний полідисперсний продукт КТНБ складався з частинок і агрегатів частинок (3,2–37 мкм; розмір за медіаною ~11 мкм), які не руйнуються в імерсії під час ультразвукової обробки. Порошок КТНБ перед розміщенням в комірці компактували в сталевій пресформі тиском 0,4 ГПа, що дозволяло отримувати зразки зі щільністю 1,83 г/см3. У порошках турбостратного нітриду бору (tBN), що складаються з монолітних агрегатів розмірів 5–20 мкм, утворення сBN при 7 ГПа спостерігається, починаючи з 1200 °С (? = 60–80 с) [2], хоча упорядкування структури tBN – поява нанорозмірних (10–15 нм) кристалітів hBN, фіксується вже при 600 °С. Про аналогічну поведінку tBN (подрібнений піролітичний продукт) повідомлялося і в роботах [68, 69]. Зі зростанням величини тиску початкові температури «гравітації» і утворення сBN зменшуються. За даними [70], при 11 ГПа початок перетворення tBN?сBN спостерігався при рекордно низькій температурі 400 °С.


Супермножина: