відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

Звіт ІНМ ім. Бакуля

 • З В І Т про науково-дослідну роботу за темою № 1.6.7.0128 III-73-08 «Дослідження фізичних і фізико-хімічних закономірностей інфільтрації розплавів в нано- (матричні) і капілярно-пористі (дисперсні) матеріали BN під дією високого тиску»
 • Національна Академія наук України
 • Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля (ІНМ)
 • 04074, Київ-74, Автозаводська 2, тел. (044) 468-86-32
 • ЗАТВЕРДЖУЮ
 • Директор ІНМ
 • ______________ М.В. Новіков
 • «____»________ 2011
 • З В І Т про науково-дослідну роботу за темою № 1.6.7.0128 III-73-08
 • Дослідження фізичних і фізико-хімічних закономірностей інфільтрації розплавів в нано- (матричні) і капілярно-пористі (дисперсні) матеріали BN під дією високого тиску (заключний)
 • Керівник НДР, д.т.н., с.н.с. І.А. Петруша
 • В.о. зав. відділом № 1, д.х.н., с.н.с. В.З Туркевич
 • 2010
 • Рукопис закінчено 24 грудня 2010 р.
 • Результати цієї роботи розглянуті Вченою радою ІНМ
 • Протокол № 1 від 04 січня 2011 р.