відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

двофазний стан

  • Відзначимо, що в умовах конкретного експерименту нітрид бору у зразку присутній у двофазному стані із-за незавершеності твердофазного перетворення при температурі 1900 °С (див. рис. 3.3, б).


Супермножина:

Споріднені вершини: