відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

температура пірофіліту

  • Відзначимо, що в невипалений природний пірофіліт використовують в якості замінника напівкислого шамоту (вогнетривкість – 1650–1700 °С; розрахункова температура плавлення пірофіліту – 1740 °С) [82]. Температура плавлення діоксиду силіцію в нормальних умовах складає 1713–1728 °C. Евтектичне плавлення продуктів розпаду пірофіліту в контакті з графітом при більш низьких температурах цілком вірогідне.
  • Відзначимо, що в природному (необпаленому) стані пірофіліт використовують як замінник напівкислого шамоту (вогнетривкість – 1650–1700 ° С; розрахункова температура плавлення пірофіліту – 1740 °С) [82].


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: