відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

флюїдна фаза

  • До високого рівня термічної стабільності мезографітного і бімодального матеріалів ПНБ призводить неможливість реалізації кооперативних перебудов через невпорядкованість структури, з іншого боку – відсутність реконструктивних процесів внаслідок низької дифузійної активності із-за незначних температур. Імовірність каталітичних ефектів, пов'язаних з наявністю домішок і флюїдних фаз, що впливають на швидкість структурних і фазових перетворень, очевидно, також зведена до мінімуму для чистого вихідного матеріалу.


Супермножина:


Споріднені вершини: