відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

масивний

  • Турбостратні і бімодальні піролітичні матеріали BN у масивному стані мають відносно невелику щільність (1,8–2,1 г/см3), що обумовлено специфічністю їх будови (тривимірна невпорядкованість, квазікристалічний нанодисперсний стан, суттєва ізотропність, яка не характерна для графітоподібних структур) [65].
  • Структурні зміни та фазові перетворення в матеріалах різного генезису на основі графітоподібних модифікацій нітриду бору (gBN), що протікають в умовах високих тисків та температур в області термодинамічної стабільності сBN, надзвичайно чутливі до особливостей їх реальної структури (як в вихідному дисперсному, так і в масивному стані), а також до специфіки термобаричної дії.


Супермножина:
Споріднені вершини: