відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

керамічний матеріал

  • В роботі виконавці дотримувались наступної термінології відносно матеріалів на основі cBN, що одержувались: полікристалічний матеріал, полікристал cBN (або КНБ) – структура матеріалу з високочистими досконалими границями між зернами суттєво рекристалізаційного походження (звичайно одержується шляхом твердофазного перетворення з масивного стану ПНБ); компактний матеріал, компакт cBN (або КНБ) – структура матеріалу з границями між зернами, що формуються на основі контактів між частинками готової фази, суттєво недосконалі дефектні границі (звичайно одержується шляхом спікання без використання активуючих добавок та зв’язуючих фаз); керамічний матеріал, кераміка cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій суттєво на границях між зернами (на основі частинок готової фази) локалізовані склоподібні фази, сполуки нітридів, боридів ті ін., що утворюються при реакційному спіканні за участю рідкої фази (наприклад, система cBN-Al); керамо-металічний матеріал, кермет cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій на границях між зернами (на основі частинок готової фази) присутня металева фаза з відсутністю суттєвої хімічної взаємодії між компонентами, мала енергія адгезії (одержували шляхом інфільтрації розплавів під дією високо тиску); композиційний матеріал, композит cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура компактного матеріалу cBN (матриця), який містить просторово роз’єднану фазу іншого матеріалу (в т.ч. включення металу) з фізико-механічними властивостями, що суттєво відрізняються від властивостей матриці (наприклад, композит сBN-Si3N4).
  • Ця обставина дозволяла цілеспрямовано використовувати процеси інфільтрації необхідних розплавів при одержанні композиційних і керамічних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору (алмазно-твердосплавні пластини, композити системи алмаз-SiC, кіборит, амборит та ін) [15, 55, 56].
  • Реакційне спікання прогресує зі збільшенням температури після того як вся капілярна пористість зразка заповнена розплавом і завершується утворенням керамічного матеріалу, в якому нітридні і боридні фази алюмінію виконують функцію зв’язуючого агенту.


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: