відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

залежність температури

  • Залежність температури в центрі реакційного об'єму від потужності електричного струму в колі нагрівника одержана для квазістаціонарної частини кривої нагріву і відповідає моменту процесу через 30 с тривалості термобаричної дії.


Супермножина:


Споріднені вершини: