відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

систематичне дослідження

  • Це також систематичні дослідження науковців ІНМ (чл.кор. НАН України О.О. Шульженка, д.т.н. М.П. Беженара, к.т.н. С.А. Божко та ін.) з одержання композитів на основі КНБ для використання в якості інструментальних та конструкційних, в яких детально вивчались процеси спікання мікропорошків кубічного нітриду бору з участю металевих розплавів, зокрема алюмінію, кобальту та ін. [27].


Супермножина:


Споріднені вершини: