відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

композиційний матеріал

  • Певний інтерес представляють і результати з одержання надпровідного композиційного матеріалу з використанням в якості надтвердої складової кубічного нітриду бору, а надпровідної - MgB2 [26]. Одержані композиційні матеріали значно легше піддаються механічній обробці, ніж нітридкремнієва кераміка [37–40]. Фактично вперше цілеспрямовано вивчали процеси структуроутворення полікристалічних і композиційних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) з урахуванням того, що зразок взаємодіє з зовнішнім середовищем, що передає тиск, через процеси інфільтрації таких інгредієнтів як флюїди неметалічних матеріалів – кальцит, пірофіліт, вода, гази).
  • Відзначимо, що АВТ-30 з успіхом використовують не тільки в дослідницькій практиці, але і в технологіях одержання надтвердих матеріалів, таких як алмазно-твердосплавні пластини, термостійкі композиційні матеріали на основі алмазу і КНБ [55–57].
  • В роботі виконавці дотримувались наступної термінології відносно матеріалів на основі cBN, що одержувались: полікристалічний матеріал, полікристал cBN (або КНБ) – структура матеріалу з високочистими досконалими границями між зернами суттєво рекристалізаційного походження (звичайно одержується шляхом твердофазного перетворення з масивного стану ПНБ); компактний матеріал, компакт cBN (або КНБ) – структура матеріалу з границями між зернами, що формуються на основі контактів між частинками готової фази, суттєво недосконалі дефектні границі (звичайно одержується шляхом спікання без використання активуючих добавок та зв’язуючих фаз); керамічний матеріал, кераміка cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій суттєво на границях між зернами (на основі частинок готової фази) локалізовані склоподібні фази, сполуки нітридів, боридів ті ін., що утворюються при реакційному спіканні за участю рідкої фази (наприклад, система cBN-Al); керамо-металічний матеріал, кермет cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій на границях між зернами (на основі частинок готової фази) присутня металева фаза з відсутністю суттєвої хімічної взаємодії між компонентами, мала енергія адгезії (одержували шляхом інфільтрації розплавів під дією високо тиску); композиційний матеріал, композит cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура компактного матеріалу cBN (матриця), який містить просторово роз’єднану фазу іншого матеріалу (в т.ч. включення металу) з фізико-механічними властивостями, що суттєво відрізняються від властивостей матриці (наприклад, композит сBN-Si3N4).
  • Використання отриманих даних значно полегшує постановку термобаричного експерименту на підготовчих етапах збірок КВТ та розрахунках їх конструкцій, а також у технологічній практиці отримання надтвердих полікристалічних і композиційних матеріалів на основі КНБ спіканням мікропорошків в умовах високих тисків і температур. 3) Отримані результати доцільно використовувати в термобаричних експериментах, а також при розробках технологій спікання полікристалів та композиційних матеріалів на основі КНБ.
  • Ця обставина дозволяла цілеспрямовано використовувати процеси інфільтрації необхідних розплавів при одержанні композиційних і керамічних матеріалів на основі алмазу та кубічного нітриду бору (алмазно-твердосплавні пластини, композити системи алмаз-SiC, кіборит, амборит та ін) [15, 55, 56].
  • Таким чином, розроблений композиційний матеріал cBN-Si3N4 найбільш доцільно використовувати в умовах ударного точіння загартованих сталей та чавунів, де він значно ефективніше працює (приблизно в 5 разів за критерієм зносостійкості) в порівнянні з відомим закордонним аналогом KBN900.


Супермножина:


Субмножина:

Споріднені вершини: