відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

параметри полікристалів

  • Для зразків трьох груп зі щільністю 3,477±0,014 г/см3, які відрізнялись розміром зерна (d): d = 0,1–0,4 мкм – КНБ(тз); d = 1–4 мкм – КНБ(дз); d ~ 20 мкм КНБ(гз), встановлено, що зміна твердості зі зменшенням розміру зерна відповідає залежності Холла-Петча: HV 0,49 = 43,13 + 11,55/d1/2 (індентор Віккерса) і HK 0,49 = 39,28 + 6,1/d1/2 (індентор Кнупа). Спостерігається значна чутливість модуля Юнга (Е) до структурних параметрів полікристалів.


Супермножина:


Споріднені вершини: