відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

дослідження методами ПЕМ

  • Перед описом результатів дослідження методом ПЕМ структури міжфазних границь сBN-Si3N4 наведемо одержані в даній НДР результати досліджень по спіканню і властивостям Si3N4, що доповнюють вищезгадану інформацію загального плану про нітрид кремнію.


Супермножина:

Споріднені вершини: