відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

фрагментація зерен

  • Наявна фрагментація зерен з утворенням молокутових границь у самому зерні. Причиною цьому можуть бути високі тиски та температури при яких можливе утворення дислокаційних границь. Одержані діаграми розподілу великокутових міжзеренних границь та діаграми мало кутових границь у окремому зерні кубічного нітриду бору показують, що основними великокутовими границями є 30–60 градусні границі. Більшість мало кутових границь становлять менше 2 градусів.


Супермножина:

Споріднені вершини: